Avhopparna utan international: ”Ni har försatt er utanför CWI”

2010-05-27

Den 17 mars offentliggjorde en grupp inom Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå att de hoppat av från RS.

De pådrivande avhopparna var väl medvetna om att de därmed även lämnade CWI, den internationella organisation som RS är den svenska sektionen av. Inför några av sina anhängare låtsades de dock som om de fortfarande var med i CWI.

Avhopparna har inte svarat på det brev de fick från CWI:s internationella ledning för snart en månad sedan, den 30 april:

Läs hela inlägget här »


Debatten med avhopparna (5)

2010-05-20

Umebilagan och övergångsprogrammet, januari-februari 2010

 1. Umebilagan – debattens tidslinje
 2. Umebilagan – de tre förslagen: 24, 28 och 31 janauri
 3. Protestbrev från Jan Hägglund, 30 januari 2010
 4. Brev från VU till Umeå au, 1 februari 2010
 5. Brev från Jan Hägglund till partistyrelsen, 5 februari 2010
 6. Den muntliga debatten i Umeå den 11 februari 2010 (nedskrivet den 22 februari) Läs hela inlägget här »

Debatten med avhopparna (4)

2010-04-09

Här följer den fjärde delen av debatter som hållits inom Rättvisepartiet Socialisterna innan en grupp en Umeå valde att hoppas av från partiet. Hur kunde det bli så många debatter? I VU:s svar från april 2009 (i sin helhet nedan) skriver vi:

”Rättvisepartiet Socialisterna och CWI har en tradition av demokratiska debatter och diskussioner. Vi har en unik samsyn jämfört med andra partier, men ett revolutionärt marxistiskt parti är ingen monolit där alla automatiskt har samma åsikt i alla frågor. Detta gäller särskilt när förhållandena snabbt förändras…
Frågor och debatter kan lösas på många olika sätt i vårt parti. I allmänhet gäller också att kamrater inte för alltid ska behöva ställas till svars för idéer eller åsikter man fört fram i en enskild diskussion. Det måste finnas utrymme för att testa idéer och förslag, förstås inom rimliga gränser vad gäller tid för diskussionen, vilka frågor det gäller osv…
Det är skillnad om kritiken kommer från ledande medlemmar. Då kan debatten först föras mellan VU och dessa medlemmar, muntligt och skriftligt, för att sedan vid behov tas upp i partistyrelse eller på kongressen.” Här är alltså ytterligare en av debatterna:

Kampen mot rasism, 2007-2009, med kulmen april-juni 2009

 1. Introduktion: Integration, Sverigedemokraterna och Vännäs
 2. 12 april 2009: RS Umeås au:s krav på extra partistyrelse
 3. 21 april 2009. VU:s svar till avhopparna

Kampen mot rasism har alltid inneburit svårigheter för avhopparna. Precis som i kvinnokampen har de genom åren överbetonat ekonomiska faktorer (ungefär ”om det bara finns jobb så försvinner rasism och våld mot kvinnor”). De har dessutom tvekat att agera mot rasismen, något som blev ett allvarligt problem under de senaste åren. Denna tveksamhet har i sin tur byggt på en oro för att agera kontroversiellt i förhållande till väljare i kommande val. Flygblad och agerande i Umeå orsakade därför flera debatter i partiet under de senaste åren. Läs hela inlägget här »


Polisanmälan satte strålkastarljuset på avhopparnas metoder

2010-04-09

Torsdagen den 8 april fick Offensiv ett brev från en landets banker. Banken förklarade att man inte kunde avsluta autogiro för enskilda prenumeranter på vår begäran. Var och en måste anmäla själv. Kruxet är att vi aldrig skickat någon sådan begäran. Den var inlämnad av… Frank Pettersson, en av avhopparna i Umeå, som framställde sig som representant för Offensiv. Brevet var försett med Offensivs organisationsnummer och identifikation. Det är kanske onödigt att påpeka, men Frank Pettersson har aldrig haft något med Offensivs autogiro att göra. Läs hela inlägget här »


Avhoppen i Umeå fick Per Johansson att gå med i RS

2010-04-04

Tågföraren Per Johansson, känd för sin roll som stridbar ordförande i tunnelbanefacket Seko klubb 119 tills han sparkades av Connex år 2005, gör efter flera års uppehåll comeback både som medlem i RS och kandidat på RS valsedel.

Avhoppen i Umeå avgjorde frågan. Och Per Johansson är svidande i sin kritik av hur kretsen kring Jan Hägglund brutit med RS.
– Det är patetiskt, kort sagt. Och se hur tacksamt de nu tar emot applåder från både borgare och sådana som till exempel stalinisterna i KP, som de tidigare sett som politiska fiender.
Avhopparna har enligt Per Johansson aldrig kunnat lyfta näsan och blicken utanför Umeå.
– Skälen till utbrytningen är e­goistiska, att de helt enkelt vill in i stugvärmen för att få en trevligare stämning. Beskyllningarna mot RS för samarbete med våldsamma grupper är helt enkelt o- sanna.
Per Johansson har under lång tid följt alla vänsterorganisationers utveckling.
– LO:s totala kollaps idag mås­te utmanas och under den period jag inte varit politiskt aktiv har RS haft den bästa orienteringen. Inga andra har varit i närheten av de råd, det stöd och det program som RS har gett och drivit i till exempel fackliga frågor.
– Jag ställer upp för RS nu därför att det behövs en socialistisk politik och på sikt ett nytt arbetar­parti, avslutar Per Johansson.
Arne Johansson


RS polisanmäler avhopparna

2010-04-04

Avhopparna från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Umeå, under ledning av Jan Hägglund, polisanmäls för dataintrång, trolöshet mot huvud- man och brytande av posthemlighet.

–  Vi gör denna polisanmälan motvilligt. De har haft två veckor på sig att återlämna vårt prenumerantregister och tillhörigheter, samt att upphöra med att använda vårt partinamn, sä­ger Per-Åke Westerlund, ordförande för Rättvisepartiet Socialisterna.
Han betonar att partiet i första hand vill debattera de politiska skillnaderna och att praktiska frågor bor­de kunnat lösas genom samtal, även om det inte skulle ha förhindrat en skilsmässa, något avhopparna har vä­grat.

Prenumerantregister:  Avhopparna har lagt beslag på tidningen Offensivs prenumerantregister och har skickat ut flera långa brev till ett stort antal människor, upp till 2 000 personer. Brevet innehåller uppmaningen att avsluta prenumerationen på Offensiv. Istället uppmanas man att ta en prenumeration på en tidning med namnet ”Offensiven”.
– Detta innebär brottet trolöshet mot huvudman. Vi vet inte hur de har fått tag på registret. De missbrukar registret med syfte att skada huvudmannen (RS och tidningen Offensiv), säger Elin Gauffin från RS verkställande utskott.

Partinamn: Vidare har avhopparna använt tre olika namn som samtliga innehåller vårt hos Valmyndigheten registrerade partinamn Rättvisepartiet Socialisterna – ”Rättvisepartiet Socialisterna i Västerbotten”,”Nya Rättvisepartiet Socialisterna” och ”Rättvise- partiet Socialisterna enhetslistan”.
De har också lämnat in en ansökan till Patent- och ­registreringsverket om att varumärkesskydda ordet ”Offensiv”. Att avhopparna använder sig av både parti- och tidningsnamnet misstänker vi är varumärkesintrång.

Privata brev: Avhopparna har ock­så publicerat och spridit ett personligt mail från Per-Åke Westerlund till en person i London till tusentals mottagare samt publicerat detta på internet.
Vissa har fått mailet, som också har översatts till svenska, flera gånger i brevlådan.
– Mailet skickades från Stockholm till London tre dagar efter ett besök i Umeå.
– Min mailbox har uppenbarligen blivit hackad så jag anmäler dataintrång och brytande av posthemlighet, säger Per-Åke Westerlund.

Egendomar: Avhopparna har också fortsatt att använda partiets egendom, som datorer etc.
Pengar som har betalats ut till partiet för hela 2010 har försvunnit från partiets konton. Den 18 februari betalade kommunen ut 212 000 kronor till RS i Umeås konto. Dagen efteråt överfördes alla pengar till annat kon­to.
– Metoderna som används är beklagliga och påverkar såklart Rättvise­partiet Socialisterna, men inte värre än att vi kan fortsätta med den planerade verksamheten i stort. RS har även kvar medlemmar i Umeå och kommer att få fler. Den organisation som Jan Hägglund ledde var inte heller ”vår starkaste avdelning” som det sagts i media, utan en grupp som trots väljarstöd har backat de senaste åren, säger Elin Gauffin.
Offensivs redaktion


Debatten med avhopparna (3)

2010-03-25

Kampen för jobben på Volvo, november 2008 – januari 2009

Hösten 2008 spreds den djupaste internationella kapitalistiska krisen sedan 1930-talet som en löpeld över hela världen. Krisen innebar en stor utmaning för alla politiska partier och riktningar. Den politiska grundvalen för nyliberaler och kapitalistiska partier rasade samman. För socialister ställdes förmågan att presentera ett socialistiskt alternativ och kampinitiativ för att rädda jobben på sin spets.
Inom Rättvisepartiet Socialisterna ledde det till en skarp debatt mellan RS Umeås dåvarande ledning (de som nu hoppat av) och ledande RS-kamrater i resten av landet. Under några månader varslades 1 200 arbetare på Volvo Umeverken.
I november planerade Metallklubben på Umeverken en demonstration mot varslen. Efter att skjutits upp några gånger sattes datum till den 29 november. Den breddades dessutom till att vara en demonstration för Metall i hela regionen.
De blivande avhopparna satsade inte på att delta och ingripa i denna demonstration, som samlade 1 000 metallarbetare. Den stora satsning från RS Umeå var istället en demonstration med Enad Vänster två veckor tidigare, den 15 november, med 78 deltagare. Det första bidraget här nedan är de blivande avhopparnas långa utvärdering av den demonstrationen. Men entusiasmen över ”enhetsinitiativ” höll inte ända fram till den stora demonstrationen. Till denna snarare avråddes medlemmar från att delta, sälja tidningar osv, av rädsla för attacker från byråkrater i metallfacket och socialdemokratiska politiker.
RS VU hade inför demonstratioen uppmanat RS Umeå att mobilisera maximalt, samt att ta med banderoller, megafoner och ett bokbord. Inget av detta gjordes, med argumentet att man i så fall skulle ”hade blivit hindrade, och i värsta fall, bortkörda från demonstrationen”. Som ett eko av framtida debatter skriver oroas man av att ”uppfattats som afa-provokatörer”. Så när möjligheten gavs att ha en dialog med varslade industriarbetare valde avhopparna att dela ut ett utslätat flygblad med en inbjudan till ett fikamöte efteråt. Fd erfarna socialister, som argumenterar för att organisationer inom t ex Enad Vänster ska ha rätt att föra ut sin egen politik, backade och underordnade sig vad man trodde var tillåtet i den stora arbetardemonstrationen.
En liknande demonstration i Trollhättan senare, där Mona Sahlin var talare, visade på möjligheterna med en tydligt politiskt ingripande. Offensiv rapporterade om talkörerna :”Hellre en Saab på parke- ringen än Maud i regeringen” och ”Varsla alliansen, flytta dem till Skansen”. Minst lika stark var responsen för slagord som initierades från RS avdel¬ning som ”Vem ska äga Saab? – Det ska du och jag” ”Vem ska äga vår bilindustri – det ska vi – vi.vi,.vi”, ”Vad ska vi göra? – Rädda jobben” och ”Med dig har vi inte råd – Avgå Maud!”. Vår banderoll, Förstatliga Saab och Volvo, togs också emot mycket bra. I Trollhättan såldes 200 Offensiv på och inför denna demonstration. Rädslan att bli ”bortkörd” från demonstrationen har upprepats av avhopparna även i andra diskussioner för att motivera låg profil, men det det bygger inte på några exempel från verkligheten.
Läs hela inlägget här »


Debatten med avhopparna (2)

2010-03-23

Mäns våld mot kvinnor, hösten 2005

HBT-socialisterna, oktober 2009

De som har hoppat av Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå har i sina utskick angivit vår analys av kvinnoförtrycket och vår kvinnokamp som ett av huvudskälen till sitt avhopp. Frågan debatterades på RS kongress 2005 och även vid 2009 års kongress, kring HBT-temat. Här nedan finns nyckeldokumenten, först en ny artikel ”Introduktion på kvinnodebatten” som svarar på det som avhopparna kallar för ”brev II” som de skickade till Offensivprenumeranter och RS-medlemmar 18-22 mars. Läs hela inlägget här »


Debatten med avhopparna (1)

2010-03-22

EU-valet 2009 och ArbetarInitiativet, juni-augusti 2009

På Rättvisepartiet Socialisternas kongress i början av november 2008 beslutades enhälligt att försöka få till stånd någon form av socialistisk valallians inför EU-valet i juni 2009. Ett brev med inbjudan till Socialistiska Partiet besvarades dock negativt av SP. På RS partistyrelse i februari 2009 föreslog därför RS dagliga ledning, verkställande utskottet (VU), att partiet skulle ställa upp själva, även om det inte gick att skapa en valallians. Mot detta förslag argumenterade Jan Hägglund, RS Umeå, som varnade för att valet skulle bli en ”uppvisning i svaghet”. Efter en diskussion där en stor majoritet förklarade att valkampanjer inte främst handlar om antalet röster, utan om möjligheten att nå ut med en socialistisk politik och ta initiativ till kamp röstade även ps-ledamöterna från Umeå för att RS skulle ställa upp i EU-valet. Läs hela inlägget här »


Internationell socialism eller reformpolitik i en kommun?

2010-03-19

I ett brev till Rättvisepartiet Socialisternas VU skriver fem medlemmar i RS Umeå (Patrik Brännberg, Davis Kaza, Frank Pettersson, Jan Hägglund, Carola Bodén) att det lokala partiet lämnat Rättvisepartiet Socialisterna.

En sak har de rätt i, att det ”har med den politiska och interna utvecklingen i partiet att göra”. RS Umeås ledning har under en längre tid utvecklats högerut, samtidigt som de övergett RS och CWI:s uppgifter i resten av landet och internationellt. Tyvärr sker detta i en tid av djup kapitalistisk kris när socialistiska idéer behövs mer än någonsin.

Utsplittringen till ett kommunalt parti sker utan verklig diskussion och debatt, bakom ryggen på både partiet i resten av landet, CWI och även många medlemmar i Umeå och Västerbotten. Det är inte bara medlemmar i Umeå som inte fått höra alla argument, de som bryter med RS och CWI har inte heller försökt övertyga medlemmar på andra orter.

Istället har Jan Hägglund m fl uttalat sig i lokala media, där de riktat ogrundade, vildsinta och allvarliga anklagelser mot partiet och partimedlemmar.

Rättvisepartiet Socialisterna anser att de politiska frågorna kring hur vi framställer det socialistiska programmet och orienteringen till arbetarklassen ska fortsätta i organiserad form. Alla medlemmar måste få chansen att höra båda sidor innan distriktsledningen fattar ett beslut som är absolut fatalt för den socialistiska kampen i regionen.

Rättvisepartiet Socialisternas partistyrelse bjuder därför in till debatt i alla dessa frågor. Avhopparna och RS kan ha varsin inledning och därefter fri diskussion.

Söndag 21 mars klockan 15, ring 072-043 99 68.

Här följer svar på kritiken från de f d medlemmarna i RS Umeå.

a) anklagelserna om ”våldsam antirasism” i Göteborg

b) debatten om Umebilagan

c) påståendet att RS ledning planerat ”utrensningar”

a) anklagelserna om ”våldsam antirasism” i Göteborg

Rättvisepartiet Socialisterna har en lång tradition av kamp mot rasism och nazism. Partiet har många gånger spelat en helt avgörande roll i att rasistiska och nazistiska organisationer inte kunnat etablera sig på orter. Detsamma gäller internationellt med våra systerorganisationer inom CWI.

Rättvisepartiet Socialisterna har en klar syn på hur det antirasistiska och antinazistiska arbetet kan göras framgångsrikt. Detta har alla våra medlemmar och prenumeranter kunnat följa i Offensiv. RS menar att en framgångsrik antirasistisk rörelse måste utgå från politiken och massaktioner på skolor, arbetsplatser och i bostadsområden. Vi uppmanar fackföreningarna att också delta i kampen för att visa det massiva motståndet mot rasism, detta kopplat till kampen mot nedskärningar är det som kan stoppa rasisters framgångar.
Inte en enda gång genom historien har våra medlemmar deltagit i några våldsamma överfall eller våldsaktioner, snarare har vi konsekvent kritiserat dem öppet.

Det är därför helt oförståeligt när Jan Hägglund till Västerbottens Folkblad påstår ”att man inte kan acceptera moderpartiets samarbete med våldsbenägna organisationer långt ute på vänsterkanten som misshandlar sina meningsmotståndare och sedan skryter om det” och ett liknande uttalande i VästerbottensKuriren, ”Man kan inte liera sig med maskerade stenkastare som inte drar sig för att använda grovt våld. Samarbetet med den anarkistiska organisationen Revolutionär Front i Göteborg är ett skräckexempel.

Vad är det för samarbete som Jan pratar om? Inte ett enda konkret exempel kan han visa upp. Inte en enda gång har RS genomfört några våldsaktioner tillsammans med någon grupp. De gånger som RS organiserat demonstrationer och blockader har dessa samlat hundratals personer och inte en enda gång har något maskerat block deltagit.
Rättvisepartiet Socialisterna i Göteborg har på grund av sin starka ställning, aktiva medlemsbas och utåtriktade aktivitet varit en måltavla för nazistiska våldsorganisationer. Flera medlemmar har attackerats och misshandlats av nazister, i de specifika fallen har självklart medlemmar försvarat sig, men inte en enda gång har några hämndaktioner eller liknande ägt rum. Jan Hägglund söker efter halmstrån i ett syfte att misskreditera RS Göteborg och hela partiet.

När de politiska argumenten inte håller måste man ta till lögner och rena påhitt. Jan påstår vidare att ”Under våren 2009 upptäckte vi i Rättvisepartiet Socialisterna i Västerbotten, att RS i Göteborg hade utvecklat ett samarbete med den våldsinriktade s.k. Revolutionära Fronten (RF). Tanken var att blockera Moderaternas partilokaler”.

Det är ren och skär osanning, som sedan tidigare diskuterats på RS partistyrelse. Jan Hägglund fick då svar på sina frågor och har inte nämnt något mer om detta inom partiet förrän nu. Syftet är att orsaka så stor skada som möjligt för att rättfärdiga att man lämnar partiet.

Sanningen är att Göteborgs Nätverk mot Rasism som är ett aktivt antirasistiskt nätverk planerade att tillsammans med Asylrörelsen organisera en protest utanför moderaternas partikansli mot dess uttalande om svenskkontrakt.
Men när det uppdagades att RF tänkte blockera ingångarna drog sig RS, Asylrörelsen och andra inom GNMR ur protesten som sedan genomfördes av RF själva. Att Jan Hägglund använder detta som ett argument är därför högst olyckligt och ett inget annat än ett fult spel. Det är dessutom argument som redan fått berömmande ord av t ex Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder.

Jan Hägglund fortsätter på sin blogg ”Eftersom krisen inom fordonsindustrin slog allra hårdast i Västsverige, runt Göteborg, blev det extra oförsvarligt att planera hemliga aktioner tillsammans med RF istället för att helhjärtat satsa på att nå ut till arbetarna på Volvo och Saab”.

Även detta är ett rent påhitt, vilket alla som följer Offensiv förstår. Vi uppmanar alla att gå in på RS Göteborgs lokala hemsida och följa arbetet riktat mot bilindustrin och arbetarna. Så snart det blev tal om varsel kom släpptes allt annat och arbetet inriktades mot ett enhetsarbete med andra socialister och kämpande arbetare. Vi organiserade flera demonstrationer, upprop på arbetsplatserns, samt besökte Trollhättan och underleverantörer i Uddevalla. Inom ramen för ArbetarInitiativet genomfördes också en uppmärksammad protest på Volvos bolagsstämma – sida vid sida med gruppstyrelser från Metall på Volvo Lastvagnar i Göteborg. Vi uppvaktade också IF Metall i protest mot lönesänkningar. Vårt arbete ledde till att kamrater bjöds in till SVT Debatt där två medlemmar deltog, detta för att vi var de aktiva för jobben, ett arbete som fortsatt och pågår. Ur dessa kampanjer värvades fyra bilarbetare som medlemmar i RS i Göteborg.

b) debatten om Umebilagan och kampen för jobben

Den tidigare ledningen för RS i Umeå anklagar VU för att ha skickat ut en obearbetad Umebilaga till partistyrelsen. Sanningen är att Jan Hägglund m fl skickade tre versioner av denna bilaga, från söndag den 24 januari till söndag 31 januari. Redan tisdag 26 januari var dock tid bokad hos tryckeri för att trycka denna bilaga. Att VU väntade med en fullskalig skriftlig kritik berodde på vädjanden från skribenterna att vi skulle vänta på den tredje upplagan.

Vår kritik handlade om att materialet inte var socialistiskt, utan helt inomkapitalistiskt. Även i den tredje upplagan fanns t ex formuleringen ”För att klara [klimat-]trendbrottet krävs inte bara omvälvande teknik utan även sociala och politiska omvälvningar – inom och mellan länder. Detta kan inte ske utan bygget av nya sociala rörelser och partier.” Vilka omvälvningar? Vilka partier? Att partistyrelsen hade både rätt och skyldighet att diskutera bilagan är självklart för socialister.

Här är en nedkortad version av VU:s politiska kritik:

Umeåbilagan – klimat och gröna jobb
VU:s synpunkter på Umebilagan handlar om mer än bristfälliga formuleringar.

I avsnitten om gröna industrijobb, klimatet och avindustrialisering, samt artiklarna om renare miljö i Umeå framstår vårt parti snarast som en rådgivare till makthavarna än några som organiserar en kamp mot dessa. Perspektivet blir inomkapitalistiskt – vad skulle vara möjligt att göra nu. I klimatresolutionen från kongressen konstateras att ”Vissa åtgärder kommer att vidtas redan under dagens kapitalistiska system, särskilt under tilltagande press av hotande väderkatastrofer och en allt starkare opinion i hela samhället. Några åtgärder är lönsamma på kort tid även för kapitalisterna. Men det kommer att vara för lite, för sent. Andra åtgärder, som storföretagens handel med rättigheter att släppa ut koldioxid och individuell ransonering, är direkt kontraproduktiva eller omöjliga.” Detta gäller även på lokal nivå.

Artiklarna om gröna industrijobb och klimatet upprepar flera gånger behoven av ett ”trendbrott” och av ”massproduktion” av alternativa bränslen. Men socialister måste samtidigt förklara att så länge det är privata vinstintressen som styr kommer sådan produktion att hänga på om den är lönsam för kapitalisterna. Även det som verkar vara ”sunt förnuft” och realistiskt idag blockeras av det kapitalistiska samhället. Därför är socialismen en dagsfråga, ett akut behov som vi måste understryka samtidigt som vi förklarar att det krävs ett arbetarparti med ett socialistiskt program för att genomföra den.

Behöver detta förklaras i ett lokalt material? Inte alltid, men när det handlar om lösningen på klimatfrågan och industrins framtid är det absolut nödvändigt. Vi kan mycket väl ge ut material med ett mycket begränsat innehåll – t ex Stoppa lunchavgifter på gymnasiet eller Stoppa nedskärningarna i äldreomsorgen. Det är då vi hoppas att kunna mobilisera och kan komplettera kampanjmaterialet med tidningen och diskussioner. Men när materialet har en mer heltäckande ambition måste hela vårt program ingå.

Artikeln om klimatet är extremt otydlig och abstrakt ifråga om vad som krävs: ”För att klara trendbrottet krävs inte bara omvälvande teknik utan även sociala och politiska omvälvningar – inom och mellan länder. Detta kan inte ske utan bygget av nya sociala rörelser och partier.” I artikeln framstår tekniken som den avgörande frågan. Men ännu viktigare är att de omvälvningar som nämns inte alls förklaras. Vi måste skriva i klartext, att det krävs ett socialistiskt samhälle och ett arbetarparti med en socialistisk politik.

Umeåbilagan – industrier
I artikeln ”Avindustrialisering hotar – kamp krävs för investeringar” beskrivs RS som ett industriparti: ”Vi som anser industrin nödvändig…” och i artikeln intill om gröna jobb kallas delar av miljörörelsen för ”industrifiender”. Rubrikens krav på investeringar är heller inte villkorat. Att kalla till kamp för ospecificerade ”investeringar” förstärker det inomkapitalistiska intrycket, att det handlar om hur företagens ägare borde agerat. Efter att ha konstaterat hur Volvos aktieutdelningar drabbat företagen vänder sig artikeln till skogsindustrin. ”Liksom Volvo konkurrerar skogsteknikföretagen på världsmarknaden. Detta kräver stora och långsiktiga investeringar, både i ny teknik och vidareutbildad personal.”

Artiklarna understryker de goda regionala förutsättningarna i Umeå och Västerbotten. Den statligt ägda skogskoncern som beskrivs i artikeln har också tydliga regionala förtecken. Att utvecklingen i resten av landet och världen är avgörande är mycket otydligt.

I artikeln finns inget krav på förstatligande av Volvo och fordonsindustrin, trots att detta utan tvekan varit aktuellare än skogsindustrin under det senaste dryga året. Istället sägs att ”Av en rad skäl borde krisen för Volvo Lastvagnar ha fått Umeås makthavare att ställa företagets överlevnad, och industrijobben, i centrum.” Därefter konstateras att ”Vi som anser industrin nödvändig oroas däremot”. Långt tydligare och bättre vore att konstatera att Umeås makthavare, liksom regeringen, vände ryggen till bilarbetarna när jobben slaktades. Vi måste upprepa att RS står för förstatligande av fordonsindustrin under arbetarkontroll. För att rädda jobben krävs masskamp, man-ur-huse-demonstrationer,  strejker och troligen ockupation från de berörda och stöd från alla andra arbetare. Men fackföreningarna centralt hade ingen strategi för att rädda jobben och facket lokalt klarade inte att organisera denna nödvändiga kamp. Demonstrationen i november och strejken i våras nämns i artikeln, men vi behöver förklara RS alternativ vid dessa båda tillfällen.

Umeåbilagan saknade varje form av program och krav. Det kan jämföras med när krisen inleddes på hösten 2008 då Rättvisepartiet Socialisterna förde fram ett socialistiskt program mot krisen.

 • Bekämpa kapitalismens kris och öppna räkenskapsböckerna – låt direktörerna och spekulanterna falla utan fallskärm.
 • Facklig kamp och vetorätt mot nedläggningar, personalinskränkningar och omorganisationer.
 • Förstatliga bankerna, bilindustrin och andra storföretag under de anställdas demokratiska kontroll och styre.
 • Förkortad arbetstid i stället för varsel – 6-timmars arbetsdag utan lönesänkning.
 • Demokratisk plan för jobb, välfärd och omställning av samhället till en hållbar utveckling.
 • Demokratiska och kämpande fack – för ett nytt socialistiskt arbetarparti.

Detta är krav som författarna till Umebilagan senare skarpt kritiserat.

c) påståendet att RS ledning planerat ”utrensningar”

Rättvisepartiet Socialisterna planerade inga utrensningar. Vi är helt överrumplade över avhoppet.

I det brev som RS VU har fått motiveras avhoppet med att personerna i fråga ”anser att VU:t förbereder RS för någon form av politiskt motiverade utrensningar”. Det här är helt taget ur luften vilket även framgår av brevet som inte lägger fram några som helst bevis i frågan.

Partistyrelsemötet den 5 till 7 februari behandlade punkten ”övergångsprogrammets metod” där en del bestod i diskussioner kring Umeå-bilagan. Kritik fördes fram mot att det socialistiska programmet inte fullt ut använts i detta material. Ingen av ledamöterna från Umeå deltog under detta möte. Planen var att Patrik Brännberg skulle ha haft en alternativ inledning till diskussionen. Vi fick beskedet samma dag som mötet skulle börja att Patrik, Frank och Davis drabbats av magsjuka och inte skulle delta. Janne och Thomas hade redan sedan tidigare meddelat frånvaro.

För att delge styrelseledamöterna i Umeå den diskussion som varit, beslutade partistyrelsen att Per-Åke Westerlund och Jonas Brännberg skulle resa till Umeå veckan efteråt. Detta anges nu som något negativt och är ett av deras skäl till splittringen. I själva verket var det ett uttryck för partiledningens vilja till enhet.

Det finns inga som helst planer från RS VU att förbereda för några utrensningar. Uttrycket utrensningar beskriver t ex 1930-talets stalinisters eller fackbyråkraters förtryck av opposition. Rättvisepartiet Socialisternas tradition är istället demokratiska politiska diskussioner. När en grupp av medlemmar lämnade partiet 1991/1992 och en annan grupp 1996 föregicks detta av organiserade interna diskussioner med bland annat skriftligt material där alla medlemmar kunde ta del av båda sidor. Avhoppet nu från Umeå saknar all form av demokrati. VU fick redan på avhoppet genom media, detta var en fullkomlig överraskning för oss.

Att VU cirkulerar partimaterial till partistyrelsen för diskussion är även det en del av demokratin i partiet och knappast skäl för att splittra partiet. Material har skickats ut till partistyrelsen för diskussion under många år, det är inget nytt nu. Detsamma gäller att partistyrelsen tar beslut om hur partiets resurser, så som heltidsanställda, ska fördelas. Någon sådan diskussion var dock inte aktuell. (Avhopparnas ”bevis” är ett privat mail som de stulit, där Per-Åke Westerlund från RS VU säger att han tror att det efter valet behövs en diskussion om fördelningen av heltidarresurser i partiet. Eventuella beslut skulle naturligtvis som tidigare tagits av partistyrelsen.)

Rättvisepartiet Socialisterna anser att de politiska frågorna kring hur vi framställer det socialistiska programmet och orienteringen till arbetarklassen ska fortsätta i organiserad form. Alla medlemmar måste få chansen att höra båda sidor innan distriktsledningen fattar ett beslut som är absolut fatalt för den socialistiska kampen i regionen.

Det är ett stort brott mot alla de lågavlönade, kommunanställda, bilarbetare, arbetslösa, ungdomar, antirasister mfl som haft Rättvisepartiet Socialisterna som sitt parti att på detta historiskt kuppartade sätt klippa av banden till arbetarkampen utanför regionen och den internationella kampen för socialism.

Stockholm 18 mars 2010

Rättvisepartiet Socialisternas VU