Avhopparna utan international: ”Ni har försatt er utanför CWI”

2010-05-27

Den 17 mars offentliggjorde en grupp inom Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå att de hoppat av från RS.

De pådrivande avhopparna var väl medvetna om att de därmed även lämnade CWI, den internationella organisation som RS är den svenska sektionen av. Inför några av sina anhängare låtsades de dock som om de fortfarande var med i CWI.

Avhopparna har inte svarat på det brev de fick från CWI:s internationella ledning för snart en månad sedan, den 30 april:

Läs hela inlägget här »

Annonser

Debatten med avhopparna (5)

2010-05-20

Umebilagan och övergångsprogrammet, januari-februari 2010

  1. Umebilagan – debattens tidslinje
  2. Umebilagan – de tre förslagen: 24, 28 och 31 janauri
  3. Protestbrev från Jan Hägglund, 30 januari 2010
  4. Brev från VU till Umeå au, 1 februari 2010
  5. Brev från Jan Hägglund till partistyrelsen, 5 februari 2010
  6. Den muntliga debatten i Umeå den 11 februari 2010 (nedskrivet den 22 februari) Läs hela inlägget här »

Debatten med avhopparna (4)

2010-04-09

Här följer den fjärde delen av debatter som hållits inom Rättvisepartiet Socialisterna innan en grupp en Umeå valde att hoppas av från partiet. Hur kunde det bli så många debatter? I VU:s svar från april 2009 (i sin helhet nedan) skriver vi:

”Rättvisepartiet Socialisterna och CWI har en tradition av demokratiska debatter och diskussioner. Vi har en unik samsyn jämfört med andra partier, men ett revolutionärt marxistiskt parti är ingen monolit där alla automatiskt har samma åsikt i alla frågor. Detta gäller särskilt när förhållandena snabbt förändras…
Frågor och debatter kan lösas på många olika sätt i vårt parti. I allmänhet gäller också att kamrater inte för alltid ska behöva ställas till svars för idéer eller åsikter man fört fram i en enskild diskussion. Det måste finnas utrymme för att testa idéer och förslag, förstås inom rimliga gränser vad gäller tid för diskussionen, vilka frågor det gäller osv…
Det är skillnad om kritiken kommer från ledande medlemmar. Då kan debatten först föras mellan VU och dessa medlemmar, muntligt och skriftligt, för att sedan vid behov tas upp i partistyrelse eller på kongressen.” Här är alltså ytterligare en av debatterna:

Kampen mot rasism, 2007-2009, med kulmen april-juni 2009

  1. Introduktion: Integration, Sverigedemokraterna och Vännäs
  2. 12 april 2009: RS Umeås au:s krav på extra partistyrelse
  3. 21 april 2009. VU:s svar till avhopparna

Kampen mot rasism har alltid inneburit svårigheter för avhopparna. Precis som i kvinnokampen har de genom åren överbetonat ekonomiska faktorer (ungefär ”om det bara finns jobb så försvinner rasism och våld mot kvinnor”). De har dessutom tvekat att agera mot rasismen, något som blev ett allvarligt problem under de senaste åren. Denna tveksamhet har i sin tur byggt på en oro för att agera kontroversiellt i förhållande till väljare i kommande val. Flygblad och agerande i Umeå orsakade därför flera debatter i partiet under de senaste åren. Läs hela inlägget här »


Polisanmälan satte strålkastarljuset på avhopparnas metoder

2010-04-09

Torsdagen den 8 april fick Offensiv ett brev från en landets banker. Banken förklarade att man inte kunde avsluta autogiro för enskilda prenumeranter på vår begäran. Var och en måste anmäla själv. Kruxet är att vi aldrig skickat någon sådan begäran. Den var inlämnad av… Frank Pettersson, en av avhopparna i Umeå, som framställde sig som representant för Offensiv. Brevet var försett med Offensivs organisationsnummer och identifikation. Det är kanske onödigt att påpeka, men Frank Pettersson har aldrig haft något med Offensivs autogiro att göra. Läs hela inlägget här »


Avhoppen i Umeå fick Per Johansson att gå med i RS

2010-04-04

Tågföraren Per Johansson, känd för sin roll som stridbar ordförande i tunnelbanefacket Seko klubb 119 tills han sparkades av Connex år 2005, gör efter flera års uppehåll comeback både som medlem i RS och kandidat på RS valsedel.

Avhoppen i Umeå avgjorde frågan. Och Per Johansson är svidande i sin kritik av hur kretsen kring Jan Hägglund brutit med RS.
– Det är patetiskt, kort sagt. Och se hur tacksamt de nu tar emot applåder från både borgare och sådana som till exempel stalinisterna i KP, som de tidigare sett som politiska fiender.
Avhopparna har enligt Per Johansson aldrig kunnat lyfta näsan och blicken utanför Umeå.
– Skälen till utbrytningen är e­goistiska, att de helt enkelt vill in i stugvärmen för att få en trevligare stämning. Beskyllningarna mot RS för samarbete med våldsamma grupper är helt enkelt o- sanna.
Per Johansson har under lång tid följt alla vänsterorganisationers utveckling.
– LO:s totala kollaps idag mås­te utmanas och under den period jag inte varit politiskt aktiv har RS haft den bästa orienteringen. Inga andra har varit i närheten av de råd, det stöd och det program som RS har gett och drivit i till exempel fackliga frågor.
– Jag ställer upp för RS nu därför att det behövs en socialistisk politik och på sikt ett nytt arbetar­parti, avslutar Per Johansson.
Arne Johansson


RS polisanmäler avhopparna

2010-04-04

Avhopparna från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Umeå, under ledning av Jan Hägglund, polisanmäls för dataintrång, trolöshet mot huvud- man och brytande av posthemlighet.

–  Vi gör denna polisanmälan motvilligt. De har haft två veckor på sig att återlämna vårt prenumerantregister och tillhörigheter, samt att upphöra med att använda vårt partinamn, sä­ger Per-Åke Westerlund, ordförande för Rättvisepartiet Socialisterna.
Han betonar att partiet i första hand vill debattera de politiska skillnaderna och att praktiska frågor bor­de kunnat lösas genom samtal, även om det inte skulle ha förhindrat en skilsmässa, något avhopparna har vä­grat.

Prenumerantregister:  Avhopparna har lagt beslag på tidningen Offensivs prenumerantregister och har skickat ut flera långa brev till ett stort antal människor, upp till 2 000 personer. Brevet innehåller uppmaningen att avsluta prenumerationen på Offensiv. Istället uppmanas man att ta en prenumeration på en tidning med namnet ”Offensiven”.
– Detta innebär brottet trolöshet mot huvudman. Vi vet inte hur de har fått tag på registret. De missbrukar registret med syfte att skada huvudmannen (RS och tidningen Offensiv), säger Elin Gauffin från RS verkställande utskott.

Partinamn: Vidare har avhopparna använt tre olika namn som samtliga innehåller vårt hos Valmyndigheten registrerade partinamn Rättvisepartiet Socialisterna – ”Rättvisepartiet Socialisterna i Västerbotten”,”Nya Rättvisepartiet Socialisterna” och ”Rättvise- partiet Socialisterna enhetslistan”.
De har också lämnat in en ansökan till Patent- och ­registreringsverket om att varumärkesskydda ordet ”Offensiv”. Att avhopparna använder sig av både parti- och tidningsnamnet misstänker vi är varumärkesintrång.

Privata brev: Avhopparna har ock­så publicerat och spridit ett personligt mail från Per-Åke Westerlund till en person i London till tusentals mottagare samt publicerat detta på internet.
Vissa har fått mailet, som också har översatts till svenska, flera gånger i brevlådan.
– Mailet skickades från Stockholm till London tre dagar efter ett besök i Umeå.
– Min mailbox har uppenbarligen blivit hackad så jag anmäler dataintrång och brytande av posthemlighet, säger Per-Åke Westerlund.

Egendomar: Avhopparna har också fortsatt att använda partiets egendom, som datorer etc.
Pengar som har betalats ut till partiet för hela 2010 har försvunnit från partiets konton. Den 18 februari betalade kommunen ut 212 000 kronor till RS i Umeås konto. Dagen efteråt överfördes alla pengar till annat kon­to.
– Metoderna som används är beklagliga och påverkar såklart Rättvise­partiet Socialisterna, men inte värre än att vi kan fortsätta med den planerade verksamheten i stort. RS har även kvar medlemmar i Umeå och kommer att få fler. Den organisation som Jan Hägglund ledde var inte heller ”vår starkaste avdelning” som det sagts i media, utan en grupp som trots väljarstöd har backat de senaste åren, säger Elin Gauffin.
Offensivs redaktion


Debatten med avhopparna (3)

2010-03-25

Kampen för jobben på Volvo, november 2008 – januari 2009

Hösten 2008 spreds den djupaste internationella kapitalistiska krisen sedan 1930-talet som en löpeld över hela världen. Krisen innebar en stor utmaning för alla politiska partier och riktningar. Den politiska grundvalen för nyliberaler och kapitalistiska partier rasade samman. För socialister ställdes förmågan att presentera ett socialistiskt alternativ och kampinitiativ för att rädda jobben på sin spets.
Inom Rättvisepartiet Socialisterna ledde det till en skarp debatt mellan RS Umeås dåvarande ledning (de som nu hoppat av) och ledande RS-kamrater i resten av landet. Under några månader varslades 1 200 arbetare på Volvo Umeverken.
I november planerade Metallklubben på Umeverken en demonstration mot varslen. Efter att skjutits upp några gånger sattes datum till den 29 november. Den breddades dessutom till att vara en demonstration för Metall i hela regionen.
De blivande avhopparna satsade inte på att delta och ingripa i denna demonstration, som samlade 1 000 metallarbetare. Den stora satsning från RS Umeå var istället en demonstration med Enad Vänster två veckor tidigare, den 15 november, med 78 deltagare. Det första bidraget här nedan är de blivande avhopparnas långa utvärdering av den demonstrationen. Men entusiasmen över ”enhetsinitiativ” höll inte ända fram till den stora demonstrationen. Till denna snarare avråddes medlemmar från att delta, sälja tidningar osv, av rädsla för attacker från byråkrater i metallfacket och socialdemokratiska politiker.
RS VU hade inför demonstratioen uppmanat RS Umeå att mobilisera maximalt, samt att ta med banderoller, megafoner och ett bokbord. Inget av detta gjordes, med argumentet att man i så fall skulle ”hade blivit hindrade, och i värsta fall, bortkörda från demonstrationen”. Som ett eko av framtida debatter skriver oroas man av att ”uppfattats som afa-provokatörer”. Så när möjligheten gavs att ha en dialog med varslade industriarbetare valde avhopparna att dela ut ett utslätat flygblad med en inbjudan till ett fikamöte efteråt. Fd erfarna socialister, som argumenterar för att organisationer inom t ex Enad Vänster ska ha rätt att föra ut sin egen politik, backade och underordnade sig vad man trodde var tillåtet i den stora arbetardemonstrationen.
En liknande demonstration i Trollhättan senare, där Mona Sahlin var talare, visade på möjligheterna med en tydligt politiskt ingripande. Offensiv rapporterade om talkörerna :”Hellre en Saab på parke- ringen än Maud i regeringen” och ”Varsla alliansen, flytta dem till Skansen”. Minst lika stark var responsen för slagord som initierades från RS avdel¬ning som ”Vem ska äga Saab? – Det ska du och jag” ”Vem ska äga vår bilindustri – det ska vi – vi.vi,.vi”, ”Vad ska vi göra? – Rädda jobben” och ”Med dig har vi inte råd – Avgå Maud!”. Vår banderoll, Förstatliga Saab och Volvo, togs också emot mycket bra. I Trollhättan såldes 200 Offensiv på och inför denna demonstration. Rädslan att bli ”bortkörd” från demonstrationen har upprepats av avhopparna även i andra diskussioner för att motivera låg profil, men det det bygger inte på några exempel från verkligheten.
Läs hela inlägget här »