200 dagar av ockupation

2012-08-20

– Den 16 augusti firar ockupationen av sjukstugan i Dorotea 200 dagar i familjens tecken, berättar Simone Granberg.

Sjukstugan i Dorotea har ockuperats i 200 dagar den 16 augusti, dagen den här tidningen går i tryck. Det är minst sagt en spektakulär bedrift av alla inblandade! Offensiv har pratat med en av ockupanterna.
– Det kommer att vara aktiviteter för barn och en tipsrunda om ockupationen och alla som vill får komma, säger Simone Granberg.
Doroteaupproret började som en lokal kampanj för att rädda sjukstugan i Dorotea. Men kraven har gått från att bara gälla Dorotea, till hela Västerbotten:
”Folkinitiativets syfte är att Västerbottens län ska leva genom säkerställande av trygghet och service, öka inlandets tillväxt och ge hela länet en positiv utveckling.
För att åstadkomma detta föreslås en folkomröstning kring en ny förordning i landstinget som inkluderar ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans”, står det på sjukvardforalla.se, upprorets hemsida.

Fokuset ligger just nu på den namninsamling som doroteaupproret startade den 4 juni för att tvinga landstinget att ta upp frågan om folkomröstning. De behöver runt 22 000 namn men de vill inte gå ut med några siffror på de namn de har nu. Enligt Simone har de två första månaderna av insamlingen gått bra, hon berättade att de har varit runt om i olika kommuner i Västerbotten bl a Umeå, Sorsele, Lycksele.

Enligt hemsidan, sjukvardforalla.se, var Doroteaupproret eller en representant för det på nio olika orter i Västerbotten och samlade namn, bara under juli (och sista juni). Till exempel var Doroteaupproret på Trästockfestivalen i Skellefteå den 19-21 juli för att samla namn.
Som avslut berättade Simone att på Doroteas bondemarknad den 1 september ska de hålla en tyst ljusmanifestation för dem som redan har drabbats av vårdnedskärningarna.

Sara Lindelöf

100 arga Doroteabor tog över

Tisdagen den 31 januari 2012 startade ockupationen av sjukstugan i Dorotea, en reaktion på landstingets besult att lägga ner akutvården i kommunen.

Med mottot ”Vi kommer aldrig att ge oss!” har de sedan dess hållit ockupationen uppe och letat nya vägar för att vinna kampen.
Över 6 månader har de nu hållit ockupationen uppe vilket är minst sagt beundrandsvärt.
När de beslutade att ockupera sjukstugan spred det sig som en löpeld genom kommunen och den 31 januari kom runt 400 personer till sjukstugan. Efter det byggde de ett rullande schema där 8-10 personer per dag skulle hålla ockupationen uppe.
Även regelbundna stormöten anordnas för att diskutera hur man ska ta kampen vidare, hur nästa steg ska se ut.

Sedan dess har de haft demonstrationer, utfrågning av politiker, namninsamlingar, spritt upproret i media och till andra orter o s v. Men doroteaupproret har under diskussionerna med landstinget pratat med en vägg där de vägrat lyssna på deras argument.


Demonstranter från Dorotea till Umeå

2012-02-16

För två veckor sedan blev Dorotea satt på kartan, samhället som klev man ur huset och tog strid för sin sjukstuga. Att nyheten spreds över landet hade att göra med att befolkningen tog över stugan och ockuperade den. Ockupanternas rättfärdiga krav är att riva upp Landstingsbeslutet om att lägga ned de fyra akutvårdplatserna.

Läs hela inlägget här »


Stormöte mot vårdnedskärningar i Åsele

2012-02-13

Ett minst sagt imponerande stormöte hölls på tisdagkvällen i Åsele.
Uppemot 700 arga Åselebor samlades i Folkets Hus största sal för att i första hand protestera mot beslutet om att ta bort ambulansen på orten.
På måndagen kom dessutom nya uppgifter om att Västerbottens läns landsting inte bara ska spara 150 miljoner kronor i år, utan en lika stor summa varje år de kommande fyra åren.
På mötet gavs många exempel på hur avgörande det är med snabb ambulanstransport. Mötets krav var:

  • Riv upp besluten om att ta bort ambulansen i Åsele och stänga akutplatserna i Dorotea.

Offensivs redaktion


”Vi kommer aldrig ge oss”

2012-02-13

Landstinget i Västerbotten har beslutat att lägga ner akutvården i Dorotea kommun – något som har upprört hela kommunen.

Offensiv har intervjuat Inger Henricson, en av initiativtagarna till en ockupation av sjukstugan i Doro­tea. Ockupationen startade tisdagen den 31 januari – dagen innan akutvården skulle läggas ner.
Tidigare har det varit en alternerande akutjour mellan ­Dorotea, Vilhelmina och Åsele sjukstugor. Det betyder att det har varit jour i Dorotea var tredje helg. Men det har ändå alltid funnits sjuksköterskor och annan personal där både natt och dag och de helger som jouren varit på de andra orterna. Man har alltså alltid kunnat få första hjälpen här.

– Det är också viktigt att tänka på de långa avstånden vi har. För boende som redan har 11-12 mil till Dorotea får nu åka ytterligare 5-6 mil till jourmottagning. Vad kan inte hända om en olycka sker i Borgafjäll där så många turister samlas?
Doroteaborna har samlat in 2 000 namn i en kommun med 2 800 innevånare(!). De har haft namninsamling, de har skickat vykort till landstingsansvariga, haft ljusdemonstration, möten och på alla vis försökt få dem att förstå vilka konsekvenser en nedläggning skulle ge. Helt utan resultat.
– De lyssnar inte på oss, säger Inger Henricson och fortsätter med att berätta att de ansvariga för beslutet sitter i Umeå och har ingen aning om situationen i Dorotea. Det enda som tycks hjälpa är drastiska aktioner.

Därför beslutade de att de skulle ockupera Sjukstugan och det spreds som en löpeld genom Dorotea.
– Dagen för ockupationens start, den 31 januari, kom runt 400 personer till sjukstugan. Nu finns 8-10 personer på plats och uppehåller ockupationen under nätterna. Vi har ett rullande schema på de som övernattar så att vi ska orka hålla ut länge, berättar Inger.
Hon fortsätter med att ­berätta att det hålls stormöten kl 14.00 varje dag, då det beslutas om vad som ska ske under dagen. De ska dock börja ha möten på vardagskvällarna kl 18.00, så att de som studerar och arbetar också ska kunna delta.

Ännu har ingen av de ansvariga politikerna kommit och mött doroteaborna, men landstinget har ordnat en vakt vid sjukstugan som ska övervaka ockupanterna. Vakterna påstår att de är där för att förhindra att ockupanterna ska bli störda. Inger säger dock att det inte finns någon i Dorotea som vill störa dem, bara stödja.
Under veckan som har gått har folk bidragit till ockupationen med bl a kylskåp, och resturang­er, affärer, bensinstationer och privatpersoner har gett dem mat.

Inger berättar att det inte är vårdplatserna i sig som är den viktigaste frågan, utan att de får ha kvar akutvården och läkarna.
Doroteaborna samarbetar med Åseleborna som har blivit av med kommunens ambulans, samordnar aktioner och stödjer varandra i kampen.
Inger Henricson säger att protesten inte är partipolitisk utan att det är Doroteabornas aktion. Hon avslutar med att säga ”Vi kommer aldrig att ge oss!”

Sara Lindelöf
RS Västerbotten


Västerbotten: Rädda Vården!

2010-03-18

Västerbottens Landsting ska spara 400 miljoner kronor under 2010-2012 och det främst genom personalnedskärningar.

Därför har Rättvisepartiet Socia­listerna i Umeå tagit initiativ till en Rädda Vården-kampanj.
En första manifestation genomfördes i Umeå den 8 mars. Manifestationen var ett första steg mot ett vårduppror för att försvara de cirka 800 jobb som hotas. Även antalet vårdplatser ska minskas.
– Minskningen av antalet vårdplatser innebär en katastrof för demensvården, säger Per-Olov Johansson, skötare på psykogeriatriken och RS-medlem sedan flera år.
År 2004 var även Per-Olov en drivande kraft i en kampanj mot nedläggningen av en vårdavdelning på geriatriken.
Det fanns ett kompakt motstånd och flera personalträffar genomfördes där även andra RS:are som jobbat inom vården deltog.
En namninsamling skrevs under av 2 500 anställda på sjukhuset. Motståndet ledde även till en demonstration mot lands-tingsledningen.
De nedskärningar som nu hotar är långt större.

I förra veckan fortsatte Räd­da vården-kampanjen genom arbetsplatsturnéer på sjukhuset i Umeå.
– Vi gick runt inne på sjukhuset och delade ut vårt flygblad till personalen. Sammantaget besökte vi ett 80-tal vårdavdelning­ar och pratade, kort eller långt, med över 200 människor, berättar Frank Pettersson.
I veckan genomförs kam-panjmöten för Rädda Vården-kampanjen runt om i Umeå som ett led i att bygga ett kämpande nätverk av människor.

Roger Sandström