”Fullt stöd till ockupationen i Dorotea”

2012-02-14

Stöduttalande från Rättvisepartiet Socialisterna

Fullt stöd till ockupationen i Dorotea

Vi stöder er kamp för att behålla akutsjukvården i Dorotea. På vårt partistyrelsemöte i Stockholm i helgen har vi fått en rapport från Sara Lindelöf, som också gjort en artikel i vår veckotidning Offensiv. Vi är särskilt imponerade över den stora uppslutningen bakom ockupationen, organiseringen och den starka beslutsamheten!

Läs hela inlägget här »


Umeå fick fläkt av arbetarkampen i Europa

2010-03-30

Söndagen den 28 mars deltog 15 personer på Rättvisepartiet Socialisternas öppna möte i Umeå. Mötet diskuterade arbetarkampen i Europa såväl som läget i RS Umeå efter avhoppen från en grupp medlemmar.

Clare Doyle, från CWI:s internationella sekretariat, höll en inledning om arbetarkampen i Europa.

– Europa är som en vulkan som verkar lugn innan utbrottet, inledde Clare och gav många exempel på kamputbrott i Europa.

Läs hela inlägget här »


Personal ersätts av bemanningsföretag på Ålö

2009-12-17

I juni varslade Ålö i Umeå 44 anställda – nu vill företagsledningen hyra in ett bemanningsföretag. Detta är ännu ett groteskt exempel på hur företagen pressar kostnader­na genom att göra jobben o­säkra.

I juni i år varslades 44 av de 200 anställda vid Ålös fabrik i Brännland. Anledningen sades vara minskade orderingångar för den marknadsledan­de tillverkaren av frontlastare.
Nu meddelar företagsledningen att man vill ersätta den varslade personalen med mer flexibla bemanningsföretag.

– De uppsagda har inte ens hunnit lämna arbetsplatsen, säger en upprörd Per ”Pelle” Berglund, ordföran­de för IF Metalls fackklubb, Umeå.
– På det här sättet frångår man totalt lagen om anställningsskydd (LAS) och återanställningsrätten.
Skälet till varslet anges vara minskade orderingångar.
– Efterfrågan har minskat, men samtidigt är försäljningen normalt sett mindre under vintern, säger Pelle och antyder att Ålö använder lågkojunkturen som en ursäkt för att pres­sa personalkostnader.

Situationen på Ålö speglar en ny trend hos företag – att ersätta anställd personal med inhyrda bemaningsföretag i samband med kris. Ålö är bara det senaste exemplet på en lång rad av ökade angrepp mot arbetare, varav de mest omtalade är Lagena och Coop.
– Företagen sparkar sin ordinarie personal, ofta trots stora vinster, och hyr istället in ny personal. På så sätt kan LAS kringgås och kostnaderna pressas genom att jobben görs osäk­ra, säger Patrik Brännberg, Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå.
Robert Jansson