Debatten med avhopparna (5)

2010-05-20

Umebilagan och övergångsprogrammet, januari-februari 2010

  1. Umebilagan – debattens tidslinje
  2. Umebilagan – de tre förslagen: 24, 28 och 31 janauri
  3. Protestbrev från Jan Hägglund, 30 januari 2010
  4. Brev från VU till Umeå au, 1 februari 2010
  5. Brev från Jan Hägglund till partistyrelsen, 5 februari 2010
  6. Den muntliga debatten i Umeå den 11 februari 2010 (nedskrivet den 22 februari) Läs hela inlägget här »

Debatten med avhopparna (4)

2010-04-09

Här följer den fjärde delen av debatter som hållits inom Rättvisepartiet Socialisterna innan en grupp en Umeå valde att hoppas av från partiet. Hur kunde det bli så många debatter? I VU:s svar från april 2009 (i sin helhet nedan) skriver vi:

”Rättvisepartiet Socialisterna och CWI har en tradition av demokratiska debatter och diskussioner. Vi har en unik samsyn jämfört med andra partier, men ett revolutionärt marxistiskt parti är ingen monolit där alla automatiskt har samma åsikt i alla frågor. Detta gäller särskilt när förhållandena snabbt förändras…
Frågor och debatter kan lösas på många olika sätt i vårt parti. I allmänhet gäller också att kamrater inte för alltid ska behöva ställas till svars för idéer eller åsikter man fört fram i en enskild diskussion. Det måste finnas utrymme för att testa idéer och förslag, förstås inom rimliga gränser vad gäller tid för diskussionen, vilka frågor det gäller osv…
Det är skillnad om kritiken kommer från ledande medlemmar. Då kan debatten först föras mellan VU och dessa medlemmar, muntligt och skriftligt, för att sedan vid behov tas upp i partistyrelse eller på kongressen.” Här är alltså ytterligare en av debatterna:

Kampen mot rasism, 2007-2009, med kulmen april-juni 2009

  1. Introduktion: Integration, Sverigedemokraterna och Vännäs
  2. 12 april 2009: RS Umeås au:s krav på extra partistyrelse
  3. 21 april 2009. VU:s svar till avhopparna

Kampen mot rasism har alltid inneburit svårigheter för avhopparna. Precis som i kvinnokampen har de genom åren överbetonat ekonomiska faktorer (ungefär ”om det bara finns jobb så försvinner rasism och våld mot kvinnor”). De har dessutom tvekat att agera mot rasismen, något som blev ett allvarligt problem under de senaste åren. Denna tveksamhet har i sin tur byggt på en oro för att agera kontroversiellt i förhållande till väljare i kommande val. Flygblad och agerande i Umeå orsakade därför flera debatter i partiet under de senaste åren. Läs hela inlägget här »


Debatten med avhopparna (3)

2010-03-25

Kampen för jobben på Volvo, november 2008 – januari 2009

Hösten 2008 spreds den djupaste internationella kapitalistiska krisen sedan 1930-talet som en löpeld över hela världen. Krisen innebar en stor utmaning för alla politiska partier och riktningar. Den politiska grundvalen för nyliberaler och kapitalistiska partier rasade samman. För socialister ställdes förmågan att presentera ett socialistiskt alternativ och kampinitiativ för att rädda jobben på sin spets.
Inom Rättvisepartiet Socialisterna ledde det till en skarp debatt mellan RS Umeås dåvarande ledning (de som nu hoppat av) och ledande RS-kamrater i resten av landet. Under några månader varslades 1 200 arbetare på Volvo Umeverken.
I november planerade Metallklubben på Umeverken en demonstration mot varslen. Efter att skjutits upp några gånger sattes datum till den 29 november. Den breddades dessutom till att vara en demonstration för Metall i hela regionen.
De blivande avhopparna satsade inte på att delta och ingripa i denna demonstration, som samlade 1 000 metallarbetare. Den stora satsning från RS Umeå var istället en demonstration med Enad Vänster två veckor tidigare, den 15 november, med 78 deltagare. Det första bidraget här nedan är de blivande avhopparnas långa utvärdering av den demonstrationen. Men entusiasmen över ”enhetsinitiativ” höll inte ända fram till den stora demonstrationen. Till denna snarare avråddes medlemmar från att delta, sälja tidningar osv, av rädsla för attacker från byråkrater i metallfacket och socialdemokratiska politiker.
RS VU hade inför demonstratioen uppmanat RS Umeå att mobilisera maximalt, samt att ta med banderoller, megafoner och ett bokbord. Inget av detta gjordes, med argumentet att man i så fall skulle ”hade blivit hindrade, och i värsta fall, bortkörda från demonstrationen”. Som ett eko av framtida debatter skriver oroas man av att ”uppfattats som afa-provokatörer”. Så när möjligheten gavs att ha en dialog med varslade industriarbetare valde avhopparna att dela ut ett utslätat flygblad med en inbjudan till ett fikamöte efteråt. Fd erfarna socialister, som argumenterar för att organisationer inom t ex Enad Vänster ska ha rätt att föra ut sin egen politik, backade och underordnade sig vad man trodde var tillåtet i den stora arbetardemonstrationen.
En liknande demonstration i Trollhättan senare, där Mona Sahlin var talare, visade på möjligheterna med en tydligt politiskt ingripande. Offensiv rapporterade om talkörerna :”Hellre en Saab på parke- ringen än Maud i regeringen” och ”Varsla alliansen, flytta dem till Skansen”. Minst lika stark var responsen för slagord som initierades från RS avdel¬ning som ”Vem ska äga Saab? – Det ska du och jag” ”Vem ska äga vår bilindustri – det ska vi – vi.vi,.vi”, ”Vad ska vi göra? – Rädda jobben” och ”Med dig har vi inte råd – Avgå Maud!”. Vår banderoll, Förstatliga Saab och Volvo, togs också emot mycket bra. I Trollhättan såldes 200 Offensiv på och inför denna demonstration. Rädslan att bli ”bortkörd” från demonstrationen har upprepats av avhopparna även i andra diskussioner för att motivera låg profil, men det det bygger inte på några exempel från verkligheten.
Läs hela inlägget här »


Debatten med avhopparna (2)

2010-03-23

Mäns våld mot kvinnor, hösten 2005

HBT-socialisterna, oktober 2009

De som har hoppat av Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå har i sina utskick angivit vår analys av kvinnoförtrycket och vår kvinnokamp som ett av huvudskälen till sitt avhopp. Frågan debatterades på RS kongress 2005 och även vid 2009 års kongress, kring HBT-temat. Här nedan finns nyckeldokumenten, först en ny artikel ”Introduktion på kvinnodebatten” som svarar på det som avhopparna kallar för ”brev II” som de skickade till Offensivprenumeranter och RS-medlemmar 18-22 mars. Läs hela inlägget här »


Debatten med avhopparna (1)

2010-03-22

EU-valet 2009 och ArbetarInitiativet, juni-augusti 2009

På Rättvisepartiet Socialisternas kongress i början av november 2008 beslutades enhälligt att försöka få till stånd någon form av socialistisk valallians inför EU-valet i juni 2009. Ett brev med inbjudan till Socialistiska Partiet besvarades dock negativt av SP. På RS partistyrelse i februari 2009 föreslog därför RS dagliga ledning, verkställande utskottet (VU), att partiet skulle ställa upp själva, även om det inte gick att skapa en valallians. Mot detta förslag argumenterade Jan Hägglund, RS Umeå, som varnade för att valet skulle bli en ”uppvisning i svaghet”. Efter en diskussion där en stor majoritet förklarade att valkampanjer inte främst handlar om antalet röster, utan om möjligheten att nå ut med en socialistisk politik och ta initiativ till kamp röstade även ps-ledamöterna från Umeå för att RS skulle ställa upp i EU-valet. Läs hela inlägget här »