Strejk på måndag?

2010-04-22

Ett avtal sägs börja närma sig mellan Pappers och skogsindustrierna under torsdagen. Ett av ytterligare sex bruk som varslas på måndag är SCA Obbola om parterna inte lyckas enas. Under torsdagen delade Rättvisepartiet Socialisterna ut flygblad med rubriken ”Fullt stöd till Pappers strejk” vid grindarna i Obbola i Umeå kommun .

Även Smurfit – Kappa Piteå, Stora Enso Fors, Korsnäs Frövi, Gruvön och Mönsterås varslas på måndag om strejk om förhandlingarna strandar på nytt.

Rättvisepartiet Socialisterna vill visa på sitt stöd till strejken, men också peka på det stöd som allmänheten gett under veckan i form av påskrifter på RS namninsamlingar runt om i Umeå.

Många arbetare tog del av flygbladen, men det var snabba ben då ett medlemsmöte skulle hållas om strejkvarslet strax före kl 16.00 i Obbola Folkets Hus.

Att strejken har ett stort stöd visas också på de sympatiåtgärder som Byggnads och Transport varslat om.

Byggnads medlemmar kommer att lägga ner sitt arbete på Iggesund, Korsnäs och Skärblacka på morgonen den 4 maj, om Pappers och Skogsindustrierna inte enats om ett nytt avtal, uppger LO-Tidningen.

Transports sympati konflikt inleds onsdag 28 april där medlemmarna inte kommer hantera det gods som ska till eller från de bruk där Pappers har sina medlemmar i strejk.

Johannes Lundberg


Tusen metallarbetare krävde att få rösta om avtalet

2010-04-09

Tusen metallarbetare i södra Västerbotten och några hundra på andra platser skrev på bara fem dagar på en namnlista med krav på att få rösta om avtalet. Läs hela inlägget här »


”Låt medlemmarna rösta om avtalet”

2010-04-04

Fackligt aktiva medlemmar från flera klubbar inom IF Metalls avdelning i Södra Västerbotten rasar mot IF Me- talls Teknikavtal och kräver att medlemmarna ska få ta ställning i en medlemsomröstning. Nu har de också startat en namninsamling för kravet på internet (se Jobb­upproret.se).

Offensiv har talat med Kjell Berg-qvist, klubbordförande på Indexator i Vindeln, där 95 metallarbetare tillverkar hydraulmotorer för skogsmaskiner.
– Jag är väldigt besviken, och vi hade väntat oss annat.
Kjell Bergqvist berättar att en förhandlare han talat med sagt att målet varit att inte få en konflikt.
– Mitt mål är att nå kraven och se konflikten som ett verktyg. Bestämmer man sig i förväg för att inte ta konflikt blir resultatet därefter, slår han fast.
Enligt Kjell Bergqvist står förtroendevalda i flera av IF Metalls klubbar i Södra Västerbotten, som till ex- empel Indexator, Olofsfors, Ålö och Volvo Lastvagnar, bakom namninsamlingen.
Denna slår fast att avtalet på i stort sett varje punkt ”avviker kraftigt från våra förväntningar”. Kritiken gäller både avtalsperiodens längd, lönehöjningen, det förlängda krisavtalet och bemanningsfrågan. ”Kryphålet i LAS skulle täppas igen – nu accepteras kryphålet med vissa begränsningar”, är en central invändning.
Syftet med namninsamlingen är att öka trycket inför IF Metalls avtalsråd veckan efter påsk.
Enligt Kjell Bergqvist har också Dagens Arbete hört av sig inför ett reportage, där klubbordföranden Hans Andersson och IF Metalls klubb på Ålö är inbokad som första anhalt. Som Offensiv har berättat om tidigare tecknade klubben på Ålö för­ra året ett hygligt lokalt avtal i beman­ningsfrågan, som är betydligt starkare än IF Metalls.
– Avtalet är skit. Jag hörde en fackligt aktiv som tyckte att förbunds­ledningen skulle söka politisk asyl i Palestina om de misslyckades. Folk är rejält upprörda, säger Hans Andersson, som också är en av Jobbupprorets initiativtagare, till Dagens Arbete.

Arne Johansson


”Officiellt laddar IF Metall för strid”

2010-03-18

– IF Metalls nej till helgens skambud från medlarna var mycket tydligt. Varför innehöll det bara ett bud om pengar och inget om LAS?

Det säger Hans Andersson, ordförande i metallklubben på Ålö i Umeå. De opartiska ordförandena (opo) ha­de sänkt sitt bud till ett 1-årsavtal på 0,5 procent i löneökning, d v s sänkta reallöner.
– Jag trodde att IF Metall skulle säga nej, men jag var nervös eftersom man inte vet vilken dialog som förs på högsta nivå, säger Hans Andersson.

– Officiellt laddar IF Metall upp för strid. För första gången under de tio år jag suttit i avdelningsstyrelsen har vi fått tjocka luntor om förbundets konfliktorganisation.
Hans Andersson tror att opo kommer med ett nytt bud på lördag, med formuleringar även om LAS och bemanningsföretagen. Det är den frå­ga som kan leda till konflikt, anser han.
Intervju: Per-Åke Westerlund


”Las viktigast i avtalsrörelsen”

2010-02-18

– Det viktigaste i avtalsrörelsen är att stänga det hål som finns i Las. Sen ska vi ha så mycket pengar som möjligt också. Vi har sagt till IF Metall centralt att vi är beredda på strid.
Det säger Hans Andersson, ordförande i metallklubben på Ålö i Umeå och en av initiativtagarna till Jobbupproret, i en intervju med Offensiv.

När Offensiv besöker Ålöfabriken har Hans Andersson just avslutat en hel vecka av förhandlingar om ökad bemanning när konjunkturen nu börjar vända. Att klubben lyckades få i-genom sin linje märks när alla som går förbi vill byta några positiva ord med Hans.
– Efter nedskärningarna är produktionen nu 480 lastare per vecka. Ledningen på fabriken ville fylla luckorna i bemanningen med övertid. Vår linje var att återställa folk på visstid till att börja med. Då ingrep den hög­sta ledningen och accepterade vår lin­je så vi fick ett bra avtal, säger han.

Hans Andersson och klubben står bakom Jobbupproret, som riktas mot otrygga jobb och bemanningsföretag. De har själva konkreta erfarenheter.
– Fram till januari 2009 var det lång orderkö och full rulle i fabriken. Men till julen 2008 fick de som kom från bemanningsföretag sluta när krisen slog till. Jag säger att det är kapita-lismens kris, säger Hans, som också är politiskt aktiv i Socialistiska Partiet.
Uppsägningsförhandlingarna för ett år sedan ledde till att omkring 25 fast anställda och lika många från bemanningsföretaget Adecco tvingades sluta. Under hösten kom ett nytt varsel och ytterligare 42 fick gå.
Men i november ville företaget förhandla om att ta in bemanningsföretag – innan ens alla som sagts upp hade slutat.

– Här finns en lucka i Las som gör att vi riskerar återanställningsrätten, som ger en avskedad rätt till återanställning inom nio månader. Vi försökte lära från fallet på Abu Garcia, som Metall förlorade i Arbetsdomstolen. Där sa Metall nej till allt utom fasta jobb. Så vi sa ja till visstidsanställningar, berättar Hans.
– Företagets bud var upp till 20 bemanningsanställda per dag från den 1 januari till sommaren. Vi sa nej, gick bara med på fem personer i fyra veck­or. Motsättningarna var stora och förhandlingarna gick upp till central nivå i december. IF Metall centralt tog kontakt med arbetsgivarna för att få besked från dem innan avtalsrörelsen. Den 8 januari i år skulle de förhandla.
– Men just före jul, den 22 decem­ber, kontaktades vi av personaldirektören som ville återuppta lokala för- handlingar. Kanske ville arbetsgivarna centralt inte ha en strid just innan avtalsrörelsen, tror Hans.

Slutresultatet blev att företagets egen personalpool för att täcka frånvaro alltid ska vara motsvarande 10 procent av de fast anställda. Perso-nal från bemanningsföretag kan bara jobba i högst två veckor, därefter har uppsagda rätt till visstidsanställning. De som tvingats sluta kommer med detta avtal tillbaka för en längre tid och slipper hamna i deltidsarbetslöshet, med färre dagar a-kassa.
– Resultatet följer Las om återanställning, nu har vi det reglerat, säger Hans Andersson.

Klubben har nått så långt de kun­de, men vill helst stoppa bemannings­företagen helt och att alla ska ha tills- vidareanställning.
– Bemanningsföretagen är inte gratis för företagen, men är en makt­faktor. Återanställningsrätten är ­viktig för oss, vi måste försvara det vi har, säger Robert Wallgren, huvudskyddsombud på Ålö.
Hans Andersson vill att Jobbupproret antas av så många som möjligt, t ex metallavdelningen i södra Väster­botten, där han sitter i styrelsen. Nu till helgen deltar han i Jobbupprorets möte i Stockholm.

Per-Åke Westerlund


Personal ersätts av bemanningsföretag på Ålö

2009-12-17

I juni varslade Ålö i Umeå 44 anställda – nu vill företagsledningen hyra in ett bemanningsföretag. Detta är ännu ett groteskt exempel på hur företagen pressar kostnader­na genom att göra jobben o­säkra.

I juni i år varslades 44 av de 200 anställda vid Ålös fabrik i Brännland. Anledningen sades vara minskade orderingångar för den marknadsledan­de tillverkaren av frontlastare.
Nu meddelar företagsledningen att man vill ersätta den varslade personalen med mer flexibla bemanningsföretag.

– De uppsagda har inte ens hunnit lämna arbetsplatsen, säger en upprörd Per ”Pelle” Berglund, ordföran­de för IF Metalls fackklubb, Umeå.
– På det här sättet frångår man totalt lagen om anställningsskydd (LAS) och återanställningsrätten.
Skälet till varslet anges vara minskade orderingångar.
– Efterfrågan har minskat, men samtidigt är försäljningen normalt sett mindre under vintern, säger Pelle och antyder att Ålö använder lågkojunkturen som en ursäkt för att pres­sa personalkostnader.

Situationen på Ålö speglar en ny trend hos företag – att ersätta anställd personal med inhyrda bemaningsföretag i samband med kris. Ålö är bara det senaste exemplet på en lång rad av ökade angrepp mot arbetare, varav de mest omtalade är Lagena och Coop.
– Företagen sparkar sin ordinarie personal, ofta trots stora vinster, och hyr istället in ny personal. På så sätt kan LAS kringgås och kostnaderna pressas genom att jobben görs osäk­ra, säger Patrik Brännberg, Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå.
Robert Jansson