Avhopparna utan international: ”Ni har försatt er utanför CWI”

Den 17 mars offentliggjorde en grupp inom Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå att de hoppat av från RS.

De pådrivande avhopparna var väl medvetna om att de därmed även lämnade CWI, den internationella organisation som RS är den svenska sektionen av. Inför några av sina anhängare låtsades de dock som om de fortfarande var med i CWI.

Avhopparna har inte svarat på det brev de fick från CWI:s internationella ledning för snart en månad sedan, den 30 april:

”Till de före detta kamraterna i Umeå
Från CWI:s Internationella Sekretariat

Vi har mottagit ett mycket omfattande material från er (mycket som vi kände till, eftersom det är vad ni cirkulerat via det stulna prenumerantregistret). Vi finner det otroligt att ni förvänta er att vi ska läsa genom allt detta och svara när ni redan lämnat den svenska sektionen.
Ni verkar appellera till CWI att anses som medlemmar. Men det stämmer inte med era handlingar. Ni har inte debatterat klart frågorna med RS-kamraterna, – i Stockholm och i Umeå. Istället annonserade ni utan förvarning i borgerliga media er brytning med RS. Ni vägrade debattera med RS-kamraterna som omedelbart kom till Umeå och vägrade diskutera med Internationella Sekretariatets representant, Clare Doyle, som kom till Umeå en vecka senare. Ingen av er kom till de möten som organiserades för att ge er syn och ni träffade inte Clare när hon kontaktade er för diskussion.
Era handlingar betyder att ni försatt er utanför CWI och ni försöker ni rättfärdiggöra detta ex post facto.

’Självförsvar’
Inga av era argument övertygar oss att ni var ”tvungna” att ensidigt lämna CWI:s svenska sektion – Rättvisepartiet Socialisterna. Inte heller övertygar ni oss att ni försvarade CWI:s politiska idéer och metoder. Påståendet att ni måste agera i ”självförsvar” är helt grundlöst.
Användningen av ordet ”utrensning” i era anklagelser mot verkställande utskottet i Stockholm är särskilt oacceptabelt i äkta trotskistisk organisation och helt missvisande, givet karaktären i de långvariga kamratliga diskussionerna om bidrag och resursanvändningen i Umeå.
Om en administrativ, ensidig aktion förbereddes mot kamrater i Umeå skulle IS ha ingripit. Vi påminner er om vår historia av att motsätta oss uteslutningar när åsiktsskillnader kommit fram. Under den skotska debatten, till exempel, föreslog vi aldrig uteslutningar av kamrater på grund av allvarliga politiska och organisatoriska skillnader.
Ni har haft rikliga möjligheter att debattera de frågor ni klagar över i ert material – rörande kampen mot fascister, ingripandet i bilindustrin, ta upp frågor med särskild betydelse för kvinnor, miljöfrågor etc – men har inte utnyttjat dessa möjligheter.

Dataintrång och stöld
Stölden av adresser och personliga detaljer, bankkontonummer etc, av 2 000 prenumeranter på Offensiv är ett brott mot vår organisation såväl och kommer att fördömas av den breda arbetarrörelsen såväl som av alla kamrater i vår international. Dess gavs till RS i förtroende i syfte att prenumerera på organisationens veckotidning.
Ni har använt dem till att skicka ut plumpa material och fullständigt osanna anklagelser mot RS angående påstått våldsamma metoder i kampen mot fascister. Våra svenska kamrater har prioriterat propagandakampanjer mot de svenska fascisterna. Men helt riktigt syftar de till att stoppa fascisternas hatfulla ord från att höras. Ni skulle tydligen anse det ”odemokratiskt” när ungdomar och arbetare i Storbritannien, våra kamrater bland dem, att stoppa British National Party från att delta i en tv-debatt ifjol. Vi är inblandade i en rad länder med att organisera ungdomsrörelser för att stoppa fascisterna. De vill krossa arbetarklassen och dess organisationer. Det är otroligt att ni reser invändningar mot sådana aktiviteter efter allt Trotskij skrivit i dessa frågor!
Utskickslistan inkluderar omkring 1 500 prenumeranter som inte är medlemmar i RS. Där ingår också statliga organ som har tidningen, medlemmar i andra partier och kan även ingå direkta motståndare till RS och arbetarklassen – inklusive folk som är fascister.
Materialen som sänts till alla Offensivprenumeranter inkluderar privat korrespondens adresserad till en IS-medlem i London efter ett besök i Umeå i februari. Besöket blev nödvändigt eftersom Umeås partistyrelseledamöters misslyckande/oförmåga att delta i partistyrelsemötet i februari där tid avsatts för de aktuella frågorna att diskuteras under en särskild del av mötet, med maximal möjlighet för Umeåkamraterna att föra fram sina åsikter. Brevet från Per-Åke Westerlund hackades skamligt från hans e-postkonto – en helt okamratlig handling bortsett från att det var olagligt.
Ni klagar över polisanmälan, men ni glömmer det faktum att vad ni gjort går emot all accepterad demokratisk praktik för att lösa politiska och andra oenigheter inom vår international.

Slutsats
Vi är beredda att lyssna på och diskutera med alla som verkligen vill vara en del av av en stridslysten och kämpande trotskistisk organisation i Sveige och internaitonellt. Men vi accepterar inte som medlemmar folk som inte är beredda att kämpa som trotskister. Ni har beslutat er för att anta en skenbart ”realistisk” ståndpunkt – i praktiken anpassa er till den ruttnande kapitalismen. Det är en passiv inställning och genom att agera som ni gjort, i bästa fall ett antagande av ett höger- och reformistiskt program och perspektiv.

CWI:s Internationella Sekretariat”

Avhopparnas nya ”valmanifest” gör inga anspråk på internationalism eller att tillhöra CWI. Som ett led i avhopparnas politiska urartning högerut är det istället ett helt och hållet lokalpatriotiskt material, (där man bland annat prisar Umeå universitets ambition att bli ”världsledande” inom forskning kring syntetisk diesel). Rättvisepartiet Socialisterna återkommer med en kritik av avhopparnas ”valmanifest”.

En av avhopparnas styrelseledamöter svarade redan i mars att frågan om att tillhöra en international var en “senare fråga”. De är uppenbart från ”valmanifestet” att de pådrivande avhopparna tror att Umeås framtid avgörs av kulturhuvudstadsåret, inte av den internationella utvecklingen, arbetarkampen och framgångar i bygget en revolutionär, socialistisk international.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: