Enad Vänster 1 maj

2010-04-28

Socialistiskt 1 maj

Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar medlemmar, sympatisörer, prenumeranter och väljare att demonstrera med Enad Vänster på arbetarrörelsens internationella högtidsdag 1 maj.

Samling kl 13.00 grusplanen vid Vasaplan, avmarsch 13.30.

Talare på Rådhustorget

Arrangörer: Enad Vänster– består av Rättvisepartiet Socialisterna, Kommunistiska Partiet, RKU, Socialistiska Partiet, Syndikalisterna, SUF, Iranska Föreningen mfl.


Strejk på måndag?

2010-04-22

Ett avtal sägs börja närma sig mellan Pappers och skogsindustrierna under torsdagen. Ett av ytterligare sex bruk som varslas på måndag är SCA Obbola om parterna inte lyckas enas. Under torsdagen delade Rättvisepartiet Socialisterna ut flygblad med rubriken ”Fullt stöd till Pappers strejk” vid grindarna i Obbola i Umeå kommun .

Även Smurfit – Kappa Piteå, Stora Enso Fors, Korsnäs Frövi, Gruvön och Mönsterås varslas på måndag om strejk om förhandlingarna strandar på nytt.

Rättvisepartiet Socialisterna vill visa på sitt stöd till strejken, men också peka på det stöd som allmänheten gett under veckan i form av påskrifter på RS namninsamlingar runt om i Umeå.

Många arbetare tog del av flygbladen, men det var snabba ben då ett medlemsmöte skulle hållas om strejkvarslet strax före kl 16.00 i Obbola Folkets Hus.

Att strejken har ett stort stöd visas också på de sympatiåtgärder som Byggnads och Transport varslat om.

Byggnads medlemmar kommer att lägga ner sitt arbete på Iggesund, Korsnäs och Skärblacka på morgonen den 4 maj, om Pappers och Skogsindustrierna inte enats om ett nytt avtal, uppger LO-Tidningen.

Transports sympati konflikt inleds onsdag 28 april där medlemmarna inte kommer hantera det gods som ska till eller från de bruk där Pappers har sina medlemmar i strejk.

Johannes Lundberg


Debatten med avhopparna (4)

2010-04-09

Här följer den fjärde delen av debatter som hållits inom Rättvisepartiet Socialisterna innan en grupp en Umeå valde att hoppas av från partiet. Hur kunde det bli så många debatter? I VU:s svar från april 2009 (i sin helhet nedan) skriver vi:

”Rättvisepartiet Socialisterna och CWI har en tradition av demokratiska debatter och diskussioner. Vi har en unik samsyn jämfört med andra partier, men ett revolutionärt marxistiskt parti är ingen monolit där alla automatiskt har samma åsikt i alla frågor. Detta gäller särskilt när förhållandena snabbt förändras…
Frågor och debatter kan lösas på många olika sätt i vårt parti. I allmänhet gäller också att kamrater inte för alltid ska behöva ställas till svars för idéer eller åsikter man fört fram i en enskild diskussion. Det måste finnas utrymme för att testa idéer och förslag, förstås inom rimliga gränser vad gäller tid för diskussionen, vilka frågor det gäller osv…
Det är skillnad om kritiken kommer från ledande medlemmar. Då kan debatten först föras mellan VU och dessa medlemmar, muntligt och skriftligt, för att sedan vid behov tas upp i partistyrelse eller på kongressen.” Här är alltså ytterligare en av debatterna:

Kampen mot rasism, 2007-2009, med kulmen april-juni 2009

  1. Introduktion: Integration, Sverigedemokraterna och Vännäs
  2. 12 april 2009: RS Umeås au:s krav på extra partistyrelse
  3. 21 april 2009. VU:s svar till avhopparna

Kampen mot rasism har alltid inneburit svårigheter för avhopparna. Precis som i kvinnokampen har de genom åren överbetonat ekonomiska faktorer (ungefär ”om det bara finns jobb så försvinner rasism och våld mot kvinnor”). De har dessutom tvekat att agera mot rasismen, något som blev ett allvarligt problem under de senaste åren. Denna tveksamhet har i sin tur byggt på en oro för att agera kontroversiellt i förhållande till väljare i kommande val. Flygblad och agerande i Umeå orsakade därför flera debatter i partiet under de senaste åren. Läs hela inlägget här »


Polisanmälan satte strålkastarljuset på avhopparnas metoder

2010-04-09

Torsdagen den 8 april fick Offensiv ett brev från en landets banker. Banken förklarade att man inte kunde avsluta autogiro för enskilda prenumeranter på vår begäran. Var och en måste anmäla själv. Kruxet är att vi aldrig skickat någon sådan begäran. Den var inlämnad av… Frank Pettersson, en av avhopparna i Umeå, som framställde sig som representant för Offensiv. Brevet var försett med Offensivs organisationsnummer och identifikation. Det är kanske onödigt att påpeka, men Frank Pettersson har aldrig haft något med Offensivs autogiro att göra. Läs hela inlägget här »


Tusen metallarbetare krävde att få rösta om avtalet

2010-04-09

Tusen metallarbetare i södra Västerbotten och några hundra på andra platser skrev på bara fem dagar på en namnlista med krav på att få rösta om avtalet. Läs hela inlägget här »


Avhoppen i Umeå fick Per Johansson att gå med i RS

2010-04-04

Tågföraren Per Johansson, känd för sin roll som stridbar ordförande i tunnelbanefacket Seko klubb 119 tills han sparkades av Connex år 2005, gör efter flera års uppehåll comeback både som medlem i RS och kandidat på RS valsedel.

Avhoppen i Umeå avgjorde frågan. Och Per Johansson är svidande i sin kritik av hur kretsen kring Jan Hägglund brutit med RS.
– Det är patetiskt, kort sagt. Och se hur tacksamt de nu tar emot applåder från både borgare och sådana som till exempel stalinisterna i KP, som de tidigare sett som politiska fiender.
Avhopparna har enligt Per Johansson aldrig kunnat lyfta näsan och blicken utanför Umeå.
– Skälen till utbrytningen är e­goistiska, att de helt enkelt vill in i stugvärmen för att få en trevligare stämning. Beskyllningarna mot RS för samarbete med våldsamma grupper är helt enkelt o- sanna.
Per Johansson har under lång tid följt alla vänsterorganisationers utveckling.
– LO:s totala kollaps idag mås­te utmanas och under den period jag inte varit politiskt aktiv har RS haft den bästa orienteringen. Inga andra har varit i närheten av de råd, det stöd och det program som RS har gett och drivit i till exempel fackliga frågor.
– Jag ställer upp för RS nu därför att det behövs en socialistisk politik och på sikt ett nytt arbetar­parti, avslutar Per Johansson.
Arne Johansson


RS polisanmäler avhopparna

2010-04-04

Avhopparna från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Umeå, under ledning av Jan Hägglund, polisanmäls för dataintrång, trolöshet mot huvud- man och brytande av posthemlighet.

–  Vi gör denna polisanmälan motvilligt. De har haft två veckor på sig att återlämna vårt prenumerantregister och tillhörigheter, samt att upphöra med att använda vårt partinamn, sä­ger Per-Åke Westerlund, ordförande för Rättvisepartiet Socialisterna.
Han betonar att partiet i första hand vill debattera de politiska skillnaderna och att praktiska frågor bor­de kunnat lösas genom samtal, även om det inte skulle ha förhindrat en skilsmässa, något avhopparna har vä­grat.

Prenumerantregister:  Avhopparna har lagt beslag på tidningen Offensivs prenumerantregister och har skickat ut flera långa brev till ett stort antal människor, upp till 2 000 personer. Brevet innehåller uppmaningen att avsluta prenumerationen på Offensiv. Istället uppmanas man att ta en prenumeration på en tidning med namnet ”Offensiven”.
– Detta innebär brottet trolöshet mot huvudman. Vi vet inte hur de har fått tag på registret. De missbrukar registret med syfte att skada huvudmannen (RS och tidningen Offensiv), säger Elin Gauffin från RS verkställande utskott.

Partinamn: Vidare har avhopparna använt tre olika namn som samtliga innehåller vårt hos Valmyndigheten registrerade partinamn Rättvisepartiet Socialisterna – ”Rättvisepartiet Socialisterna i Västerbotten”,”Nya Rättvisepartiet Socialisterna” och ”Rättvise- partiet Socialisterna enhetslistan”.
De har också lämnat in en ansökan till Patent- och ­registreringsverket om att varumärkesskydda ordet ”Offensiv”. Att avhopparna använder sig av både parti- och tidningsnamnet misstänker vi är varumärkesintrång.

Privata brev: Avhopparna har ock­så publicerat och spridit ett personligt mail från Per-Åke Westerlund till en person i London till tusentals mottagare samt publicerat detta på internet.
Vissa har fått mailet, som också har översatts till svenska, flera gånger i brevlådan.
– Mailet skickades från Stockholm till London tre dagar efter ett besök i Umeå.
– Min mailbox har uppenbarligen blivit hackad så jag anmäler dataintrång och brytande av posthemlighet, säger Per-Åke Westerlund.

Egendomar: Avhopparna har också fortsatt att använda partiets egendom, som datorer etc.
Pengar som har betalats ut till partiet för hela 2010 har försvunnit från partiets konton. Den 18 februari betalade kommunen ut 212 000 kronor till RS i Umeås konto. Dagen efteråt överfördes alla pengar till annat kon­to.
– Metoderna som används är beklagliga och påverkar såklart Rättvise­partiet Socialisterna, men inte värre än att vi kan fortsätta med den planerade verksamheten i stort. RS har även kvar medlemmar i Umeå och kommer att få fler. Den organisation som Jan Hägglund ledde var inte heller ”vår starkaste avdelning” som det sagts i media, utan en grupp som trots väljarstöd har backat de senaste åren, säger Elin Gauffin.
Offensivs redaktion


”Låt medlemmarna rösta om avtalet”

2010-04-04

Fackligt aktiva medlemmar från flera klubbar inom IF Metalls avdelning i Södra Västerbotten rasar mot IF Me- talls Teknikavtal och kräver att medlemmarna ska få ta ställning i en medlemsomröstning. Nu har de också startat en namninsamling för kravet på internet (se Jobb­upproret.se).

Offensiv har talat med Kjell Berg-qvist, klubbordförande på Indexator i Vindeln, där 95 metallarbetare tillverkar hydraulmotorer för skogsmaskiner.
– Jag är väldigt besviken, och vi hade väntat oss annat.
Kjell Bergqvist berättar att en förhandlare han talat med sagt att målet varit att inte få en konflikt.
– Mitt mål är att nå kraven och se konflikten som ett verktyg. Bestämmer man sig i förväg för att inte ta konflikt blir resultatet därefter, slår han fast.
Enligt Kjell Bergqvist står förtroendevalda i flera av IF Metalls klubbar i Södra Västerbotten, som till ex- empel Indexator, Olofsfors, Ålö och Volvo Lastvagnar, bakom namninsamlingen.
Denna slår fast att avtalet på i stort sett varje punkt ”avviker kraftigt från våra förväntningar”. Kritiken gäller både avtalsperiodens längd, lönehöjningen, det förlängda krisavtalet och bemanningsfrågan. ”Kryphålet i LAS skulle täppas igen – nu accepteras kryphålet med vissa begränsningar”, är en central invändning.
Syftet med namninsamlingen är att öka trycket inför IF Metalls avtalsråd veckan efter påsk.
Enligt Kjell Bergqvist har också Dagens Arbete hört av sig inför ett reportage, där klubbordföranden Hans Andersson och IF Metalls klubb på Ålö är inbokad som första anhalt. Som Offensiv har berättat om tidigare tecknade klubben på Ålö för­ra året ett hygligt lokalt avtal i beman­ningsfrågan, som är betydligt starkare än IF Metalls.
– Avtalet är skit. Jag hörde en fackligt aktiv som tyckte att förbunds­ledningen skulle söka politisk asyl i Palestina om de misslyckades. Folk är rejält upprörda, säger Hans Andersson, som också är en av Jobbupprorets initiativtagare, till Dagens Arbete.

Arne Johansson