”Las viktigast i avtalsrörelsen”

2010-02-18

– Det viktigaste i avtalsrörelsen är att stänga det hål som finns i Las. Sen ska vi ha så mycket pengar som möjligt också. Vi har sagt till IF Metall centralt att vi är beredda på strid.
Det säger Hans Andersson, ordförande i metallklubben på Ålö i Umeå och en av initiativtagarna till Jobbupproret, i en intervju med Offensiv.

När Offensiv besöker Ålöfabriken har Hans Andersson just avslutat en hel vecka av förhandlingar om ökad bemanning när konjunkturen nu börjar vända. Att klubben lyckades få i-genom sin linje märks när alla som går förbi vill byta några positiva ord med Hans.
– Efter nedskärningarna är produktionen nu 480 lastare per vecka. Ledningen på fabriken ville fylla luckorna i bemanningen med övertid. Vår linje var att återställa folk på visstid till att börja med. Då ingrep den hög­sta ledningen och accepterade vår lin­je så vi fick ett bra avtal, säger han.

Hans Andersson och klubben står bakom Jobbupproret, som riktas mot otrygga jobb och bemanningsföretag. De har själva konkreta erfarenheter.
– Fram till januari 2009 var det lång orderkö och full rulle i fabriken. Men till julen 2008 fick de som kom från bemanningsföretag sluta när krisen slog till. Jag säger att det är kapita-lismens kris, säger Hans, som också är politiskt aktiv i Socialistiska Partiet.
Uppsägningsförhandlingarna för ett år sedan ledde till att omkring 25 fast anställda och lika många från bemanningsföretaget Adecco tvingades sluta. Under hösten kom ett nytt varsel och ytterligare 42 fick gå.
Men i november ville företaget förhandla om att ta in bemanningsföretag – innan ens alla som sagts upp hade slutat.

– Här finns en lucka i Las som gör att vi riskerar återanställningsrätten, som ger en avskedad rätt till återanställning inom nio månader. Vi försökte lära från fallet på Abu Garcia, som Metall förlorade i Arbetsdomstolen. Där sa Metall nej till allt utom fasta jobb. Så vi sa ja till visstidsanställningar, berättar Hans.
– Företagets bud var upp till 20 bemanningsanställda per dag från den 1 januari till sommaren. Vi sa nej, gick bara med på fem personer i fyra veck­or. Motsättningarna var stora och förhandlingarna gick upp till central nivå i december. IF Metall centralt tog kontakt med arbetsgivarna för att få besked från dem innan avtalsrörelsen. Den 8 januari i år skulle de förhandla.
– Men just före jul, den 22 decem­ber, kontaktades vi av personaldirektören som ville återuppta lokala för- handlingar. Kanske ville arbetsgivarna centralt inte ha en strid just innan avtalsrörelsen, tror Hans.

Slutresultatet blev att företagets egen personalpool för att täcka frånvaro alltid ska vara motsvarande 10 procent av de fast anställda. Perso-nal från bemanningsföretag kan bara jobba i högst två veckor, därefter har uppsagda rätt till visstidsanställning. De som tvingats sluta kommer med detta avtal tillbaka för en längre tid och slipper hamna i deltidsarbetslöshet, med färre dagar a-kassa.
– Resultatet följer Las om återanställning, nu har vi det reglerat, säger Hans Andersson.

Klubben har nått så långt de kun­de, men vill helst stoppa bemannings­företagen helt och att alla ska ha tills- vidareanställning.
– Bemanningsföretagen är inte gratis för företagen, men är en makt­faktor. Återanställningsrätten är ­viktig för oss, vi måste försvara det vi har, säger Robert Wallgren, huvudskyddsombud på Ålö.
Hans Andersson vill att Jobbupproret antas av så många som möjligt, t ex metallavdelningen i södra Väster­botten, där han sitter i styrelsen. Nu till helgen deltar han i Jobbupprorets möte i Stockholm.

Per-Åke Westerlund