Personal ersätts av bemanningsföretag på Ålö

2009-12-17

I juni varslade Ålö i Umeå 44 anställda – nu vill företagsledningen hyra in ett bemanningsföretag. Detta är ännu ett groteskt exempel på hur företagen pressar kostnader­na genom att göra jobben o­säkra.

I juni i år varslades 44 av de 200 anställda vid Ålös fabrik i Brännland. Anledningen sades vara minskade orderingångar för den marknadsledan­de tillverkaren av frontlastare.
Nu meddelar företagsledningen att man vill ersätta den varslade personalen med mer flexibla bemanningsföretag.

– De uppsagda har inte ens hunnit lämna arbetsplatsen, säger en upprörd Per ”Pelle” Berglund, ordföran­de för IF Metalls fackklubb, Umeå.
– På det här sättet frångår man totalt lagen om anställningsskydd (LAS) och återanställningsrätten.
Skälet till varslet anges vara minskade orderingångar.
– Efterfrågan har minskat, men samtidigt är försäljningen normalt sett mindre under vintern, säger Pelle och antyder att Ålö använder lågkojunkturen som en ursäkt för att pres­sa personalkostnader.

Situationen på Ålö speglar en ny trend hos företag – att ersätta anställd personal med inhyrda bemaningsföretag i samband med kris. Ålö är bara det senaste exemplet på en lång rad av ökade angrepp mot arbetare, varav de mest omtalade är Lagena och Coop.
– Företagen sparkar sin ordinarie personal, ofta trots stora vinster, och hyr istället in ny personal. På så sätt kan LAS kringgås och kostnaderna pressas genom att jobben görs osäk­ra, säger Patrik Brännberg, Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå.
Robert Jansson


Icas centrallager i Umeå läggs ned trots rekordvinst

2009-12-17

Lagom till julen har Ica beslutat att lägga ned sitt centrallager i Umeå och tvinga ut 130 personer i kylan.

– Beslutet känns extra tungt med tan­ke på att ICA trots krisen gjort en rekordvinst på 945 miljoner kronor un- der första halvan av 2009, säger Jonas Bohman, ordförande i Handels fackklubb, Umeå.
I april i år informerades personalen på Icas centrallager i Umeå att man inlett en förstudie. Syftet var att undersöka förutsättningarna för en omstrukturering. Under slutet av november i år presenterades resultatet: lagren i Umeå och Årsta ska läggas ned. Sammanlagt innebär det att 320 personer blir arbetslösa.
Skälet till nedläggningarna är färre transporter, anger Icakoncernen.

Jonas Bohman och facket tror ­däremot inte att omstruktureringen kommer att innebära färre transporter.
– Förra året beslutade man att flyt­ta frukt- och gröntlagret till Borlänge med samma argument som idag, att det skulle bli mindre transporter. Men i själva verket har transporterna fördubblats jämfört med de kalkyler som Ica tog fram inför omstruktureringen, säger Bohman, som menar att huvudorsaken bakom nedläggningar­na är en annan:
– Det handlar helt enkelt om att sänka kostnaderna och maximera vin­sterna. Och den största kostnaden är personalen.
– Nedläggningarna sker mot bakgrund av att Icakoncernen, trots den rådande krisen, nära nog fördubblat har sin vinst detta halvår jämfört med föregående, säger Jan Hägglund, Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå.

Robert Jansson


Umeå: Soppköksprotest mot ökade klassklyftor

2009-12-03

I måndags (den 30 november) möttes kommunfullmäktigeledamö- terna i Umeå av ett soppkök när de gick på lunch.

Det var Rättvisepartiet Socialisterna (RS) som bjöd på blåbärssoppa och protesterade mot de ökade klassklyftorna i samhället.
– Vi protesterar mot nedskärningar inom skola och äldreomsorg, sa Patrik Brännberg, RS i Umeå.
Soppköket var uppskattat av de förbipasserande Umeåborna.
Flera stannade för att dricka en mugg blåbärssoppa och gav ”tummen upp” till protesterna.

Robert Jansson