Nya nedskärningar hotar jobben i Umeå

2009-11-26

Gymnasieskolorna i Umeå tvingas dra åt svångremmen rejält. En grundskola hotas av nedläggning och för en annan har beslutet om nedläggning redan fattats. Samtidigt säger en borgerlig gruppledare att ”man måste ta i om man ska hitta nåt att klaga på”. Detta speglar den självbelåtna attityden från Umeås makthavare. Låt oss se vad som verkligen hänt med ekonomin i Umeå sedan juni 2008.

När Umeå kommunfullmäktige i juni i år antog budgeten för de komman­de tre åren hade resurserna för 2010 minskat kraftigt jämfört med budgeten som antogs i juni 2008. Totalt ha­de resurserna för år 2010 minskat med 312 miljoner kronor.
Sedan dess har både skatteintäkter och stödet till kommunerna förbättrat läget med sammanlagt 202 miljoner kronor. Men trots detta tillskott så har alltså Umeå kommuns resurser för 2010 krympt med hela 110 miljoner kronor – mellan juni 2008 och juni 2009. Och tittar vi framåt är läget ännu mörkare: För år 2011 saknas hela 334 miljoner kronor.
I dagsläget har Umeå kommuns resurser minskat med 444 miljoner kronor under de kommande två åren i jämförelse med utgångsläget i juni 2008.

Bakom dessa siffror finns ett ök­at hot mot jobben och servicen.
Ett exempel är skolorna. För- och grundskolenämnden beordrades att spara uppemot 45 miljoner kronor 2010. Sedan de extra pengarna tillkom skrevs sparkravet ned med 35 miljoner kronor.
Likväl hotas Östra Ersbodaskolan av nedläggning och beslut har redan fattats om att lägga ned Sofiehemsskolan, trots protester från föräldrar och elever.
Även Gymnasienämnden står in­för stora besparingar. Totalt rör det sig om en budgetminskning på 13,7 miljoner kronor 2010.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Umeå har i sin alternativa budget ve­lat satsa mer på skolorna. Vi har bland annat pekat på de 38 miljoner kronor som har avsatts till Kulturhuvudstadsåret 2014.

– Vi vill att man ska riva upp beslutet om att Umeå tar på sig att vara Kulturhuvudstad år 2014, säger Jan Hägglund, RS i Umeå.
– Utöver de hundratals miljoner som själva jippot kostar finns långt gångna planer på en rad skrytprojekt för flera miljarder, varav kommunen kommer att få bära en stor del av kostnaden. Det är oansvarigt av kommunen att satsa på jippon som kulturhuvudstadsåret.
– Nu måste fokus sättas på jobben och behovet av att öka personal­tätheten inom bland annat äldreom- sorgen och skolan. Det finns en rad personalgrupper som riskerar att gå ned på knäna om personaltätheten fortsätter att minska, avslutar Hägglund.
Robert Jansson


”Rädda Östra Ersbodaskolan och Sofiehemsskolan!”

2009-11-26

Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå ordnade den 19 november ett öppet möte mot skolnedläggningarna.

Samma dag som mötet hölls togs det kommunala beslutet att Sofiehemsskolan kommer att stängas, något som väckte förstämning bland mötesdeltagarna.
En förälder oroade sig för längre skolväg, med allt vad det innebär av otrygghet och kostnader.
Man befarade att barnen skulle hamna i större klasser och skolor, med fler och äldre elever.
På Östra Ersboda bor många familjer som drabbats hårt av krisens arbetslöshet och utförsäkringar.
– Att man från kommunens sida föreslår att av ekonomiska skäl slå sönder en inarbetad trygghet för barnen i dessa familjer är skamligt, menade en mötesdeltagare.
Under mötet på Ersboda beslutades det om en uppvaktning av kommunfullmäktige den 30 november. Inbjudna är barn och föräldrar – bå­de från Ersboda och Sofiehem.

Anneli Johansson